Home / Asertywność w pracy nauczyciela

Asertywność w pracy nauczyciela

Asertywność w pracy nauczyciela

Cele:

 • Wyposażenie nauczycieli w praktyczne umiejętności dotyczące zachowań asertywnych, (asertywnego traktowanie siebie, asertywność w komunikacji na co dzień);
 • Kształtowanie umiejętności  asertywnego sposobu wyrażania własnego zdania;
 • Poznanie  podstawowych technik asertywności;
 • Wyposażenie nauczycieli w praktyczne umiejętności dotyczące zachowań asertywnych, (asertywnego traktowanie siebie, asertywność w komunikacji na co dzień);
 • Kształtowanie umiejętności  asertywnego sposobu wyrażania własnego zdania;
 • Poznanie  podstawowych technik asertywności.

Program:

 • Zachowania asertywne;
 • Style zachowań: asertywny, uległy, agresywny;
 • Asertywność w komunikacji na co dzień, w wyrażaniu własnego zdania, poglądów;
 • Asertywność w inicjowaniu, podtrzymywaniu i ograniczaniu komunikacji z innymi ludźmi;
 • Niewerbalne i werbalne komponenty komunikacji asertywnej;
 • Asertywność, a traktowanie siebie;
 • Asertywna krytyka, prośba, odmowa;
 • Trening zachowań asertywnych – ,,ściąga z odmawiania”.

Metody:  Aktywizujące.

INFORMACJE O OFERCIE I ORGANIZACJI SZKOLENIA

KONTAKT

ZAMÓW SZKOLENIE

Top