Home / Budowanie zespołu

Budowanie zespołu

Efektywny zespół powinien być podstawową jednostką organizacyjną każdego przedsiębiorstwa. Wyobraź sobie, że jesteś w stanie w pełni wykorzystywać potencjał swoich pracowników poprzez odpowiednie delegowanie zadań, podnoszenie potencjału grupy i wyzwolenie kreatywności. Zgłoś swoją firmę do udziału w szkoleniu „Budowanie zespołu” i naucz się tworzyć w pełni zorganizowany zespół. To ludzie tworzą biznes i to od ich pracy zależy jego powodzenie, dlatego warto już dzisiaj nauczyć się poprawnego zarządzania ludźmi w zespole.

Jaki jest cel szkolenia?

Szkolenie „Budowanie zespołu” kładzie szczególny nacisk na dopracowanie umiejętności menedżerskich z zakresu podnoszenia efektywności pracy zespołu. Pracownicy Twojej firmy zdobędą odpowiednią wiedzę, aby móc sprawnie zarządzać ludźmi. Dzięki temu praca całej organizacji zostanie zoptymalizowana.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest głównie do dyrektorów, kierowników, menedżerów oraz każdej innej osoby sprawującej nadzór nad grupą ludzi w organizacji. Warto również przeprowadzić szkolenie wśród członków zespołów projektowych, aby nauczyć ich wspólnej, efektywnej pracy.

Jakie są korzyści dla Twojej firmy?

Dzięki szkoleniu będziesz posiadać w swojej firmie odpowiednich liderów do zarządzania zespołami. Będą oni w stanie zbudować zgrany i efektywny zespół osiągający wyznaczone cele. Dobry zespół to klucz do powodzenia ogółu działań organizacyjnych, które przekładają się na rzeczywiste zyski.

Jakie są korzyści dla pracowników Twojej firmy?

Uczestnicy szkolenia uświadomią sobie jak ważna dla całej firmy jest praca zespołowa. Dzięki szkoleniu nabędą umiejętności świadomego zarządzania potencjałem zespołu poprzez wyznaczanie celów, spotkania grupowe, identyfikowanie ról oraz rozwiązywanie konfliktów w grupie.

Czas trwania szkolenia:
2 dni (14 godzin)
Cena szkolenia:
Program szkolenia:
1. Synergia zasobów – czyli czym jest zespół?
2. Budowanie zespołu, jego misja i cel.
3. Sprawna i efektywna komunikacja w zespole realizującym wspólne zadania.
4. Informacja zwrotna.
5. Rola lidera w efektywnej pracy zespołu.
6. Motywowanie członków zespołu i ich potrzeby.
7. Wyznaczanie celów oraz monitorowanie ich realizacji.
8. Sztuka grupowego rozwiązywania problemów.
9. Podnoszenie efektywności grupy poprzez kreatywność.
W cenie szkolenia otrzymujesz:
- materiały dydaktyczne,
- salę szkoleniową,
- sprzęt multimedialny,
- catering kawowy,
- certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika.

Top