Home / Budowanie zespołu

Budowanie zespołu

Budowanie zespołu

Program szkolenia:

 • Synergia zasobów – czyli czym jest zespół?
 • Sprawna i efektywna komunikacja w zespole realizującym wspólne zadania;
 • Udzielanie informacji zwrotnych;
 • Rola lidera w pracy zespołu;
 • Motywowanie członków zespołu;
 • Wyznaczanie celów oraz monitorowanie ich realizacji.

Czego nauczysz się na warsztacie?

 • Rozpoznawać bariery komunikacyjne w zespole i niwelować je;
 • Skutecznie motywować zespół do pracy;
 • Zrozumiesz dlaczego niektóre zespoły osiągają wyznaczone cele a inne nie;
 • Dowiesz się jak wykorzystać potencjał swojego zespołu;
 • Dowiesz się jaka jest twoja rola w zespole.

Jak skorzysta na tym Twoja organizacja

 • Zbudujesz zgrany i efektywny zespół osiągający wyznaczone cele;
 • Uświadomisz swoim współpracownikom znaczenia pracy zespołowej dla grupy;
 • Poprawisz efektywność pracy swojego zespołu;
 • Zadbasz o dobre relacje w zespole;
 • Będziesz miał predyspozycje do zarządzania zespołem projektowym lub bycia jego członkiem.

INFORMACJE O OFERCIE I ORGANIZACJI SZKOLENIA

KONTAKT

ZAMÓW SZKOLENIE

Top