Home / Doskonalenie umiejętności kierowniczych – ja jako lider

Doskonalenie umiejętności kierowniczych – ja jako lider

Doskonalenie umiejętności kierowniczych – ja jako lider

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Rola lidera w zespole;
 • Udzielanie informacji zwrotnych (elementy skutecznej komunikacji);
 • Motywowanie współpracowników;
 • Delegowanie zadań;
 • Wyznaczanie celów oraz monitorowanie ich realizacji;
 • Współczesne teorie dotyczące kierowania zespołem.

Czego nauczysz się na szkoleniu?

 • Dowiesz się jak zbudować zespół odnoszący sukcesy;
 • Poznasz własny styl zarządzania i doświadczysz stylów zarządzania innych liderów;
 • Udoskonalisz zdolności interpersonalne wymagane od skutecznego lidera;
 • Zdobędziesz  umiejętność udzielania i przyjmowania konstruktywnej informacji zwrotnej;
 • Dowiesz się co motywuje a co demotywuje Twoich podwładnych;
 • Nauczysz się delegować zadania i wyznaczać cele;
 • Poznasz swoje mocne strony jako lidera i obszary dalszego rozwoju w tej dziedzinie;
 • Dowiesz się jak wykorzystać potencjał  swojego zespołu.

Jak skorzysta na tym Twoja organizacja ?

 • Rozwój kompetencji uczestników w zakresie kierowania zespołem;
 • Lepsze wykorzystanie potencjału liderów;
 • Podniesienie efektywności pracy zespołów przez liderów;
 • Integracja uczestników szkolenia.

OPIS ZAJĘĆ

Praca na zajęciach odbywa się metodą warsztatową tj. nauki przez doświadczanie gdzie aktywność trenera jest ograniczona do minimum poprzez koordynowanie i podsumowywanie efektów i przekazywanie teorii w postaci mini wykładów. Jest to metoda najbardziej zbliżona do naturalnego sposobu uczenia się, gdzie podstawą do nabywania nowych umiejętności jest wykonanie zadania.

INFORMACJE O OFERCIE I ORGANIZACJI SZKOLENIA

KONTAKT

ZAMÓW SZKOLENIE

Top