Home / Efektywna komunikacja

Efektywna komunikacja

Komunikacja jest podstawą wszelkich relacji międzyludzkich. Kontakt z drugim człowiekiem jest dla każdego z nas tak oczywisty jak oddychanie, jednak czy aby na pewno komunikujemy się ze sobą w poprawny sposób? Efektywna komunikacja jest kluczem do sukcesu każdej firmy. To na niej powinny opierać się wszelkie kontakty z klientami, kontrahentami, dostawcami czy pomiędzy pracownikami. Szkolenie „Efektywna komunikacja” jest ofertą dla biznesu, która pokaże Twojej organizacji, w jaki sposób poprawnie komunikować się z otoczeniem. Korzyści płynące z efektywnej komunikacji są duże, dlatego warto wdrożyć ją do swojej firmy już dziś.

Jaki jest cel szkolenia?

Szkolenie „Efektywna komunikacja” nauczy pracowników Twojej firmy efektywnego stylu komunikowania się z innymi, co w efekcie wpłynie na poprawę wydajności pracy całej organizacji.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników Twojej firmy. Efektywna komunikacja jest kluczem do sukcesu we wszystkich relacjach biznesowych, nie ważne czy jest to relacja firma-klient czy szef-podwładny.

Jakie są korzyści dla organizacji?

Dzięki umiejętnościom zdobytym podczas szkolenia, Twoja firma będzie potrafiła nawiązywać bardziej efektywne relacje z klientami oraz polepszy współpracę pomiędzy współpracownikami. Pomoże również zniwelować bariery komunikacyjne wewnątrz organizacji. Lepsza komunikacja to wyższe kompetencje pracowników oraz lepszy wizerunek zewnętrzny firmy.

Jakie są korzyści dla pracowników?

Dzięki poznaniu zasad skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, uczestnicy szkolenia będą mogli łatwiej się komunikować. Łatwość w rozumieniu i wydawaniu poleceń zwiększa efektywność pracy i poprawia relacje nie tylko wewnątrz firmy, ale i poza nią. Pracownicy Twojej firmy nauczą się wykorzystywania informacji zwrotnej oraz radzenia sobie z konfliktami, co wpłynie na polepszenie ich komfortu pracy i zaangażowania.

Czas trwania szkolenia:
2 dni (14 godzin)
Cena szkolenia:
Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do zagadnienia komunikacji.
2. Zasady skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, jako element zasadniczy w efektywnych kontaktach w organizacji.
3. Bariery komunikacyjne w organizacji.
4. Efektywne prowadzenie rozmów.
5. Techniki negocjacji w trudnych sytuacjach.
6. Zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.
7. Zasady sprawnej i efektywnej komunikacji w zespole realizującym wspólne zadania.
8. Techniki polepszania efektywności komunikacji.

W cenie szkolenia otrzymujesz:
- materiały dydaktyczne,
- salę szkoleniową,
- sprzęt multimedialny,
- catering kawowy,
- certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika.

Top