Home / Efektywna komunikacja

Efektywna komunikacja

Efektywna komunikacja

Program szkolenia:

 • Zasady skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
 • Bariery komunikacyjne w organizacji;
 • Techniki negocjacji w trudnych sytuacjach;
 • Zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej;
 • Ustalenie zasad sprawnej  i efektywnej komunikacji w zespole realizującym wspólne zadania;
 • Techniki zwiększania efektywności komunikowania się.

Czego nauczysz się na szkoleniu?

 • Poznasz zasady skutecznej komunikacji niewerbalnej i werbalnej;
 • Nauczysz się rozpoznawać bariery komunikacyjne i niwelować je;
 • Zdobędziesz  umiejętność udzielania i przyjmowania konstruktywnej informacji zwrotnej;
 • Uświadomisz sobie  swoje mocne i słabe strony w zakresie komunikacji;
 • Poznasz lub zweryfikujesz swój styl radzenia sobie z konfliktem;

Jak skorzysta na tym Twoja organizacja

 • Rozwój kompetencji członków organizacji w zakresie komunikacji;
 • Wyższa efektywność pracy wolontariuszy/podwładnych/współpracowników, zespołu, organizacji;
 • Lepsza współpracy między pracownikami;
 • Lepsze relacje z  klientami / petentami;
 • Poprawa wizerunku organizacji.


INFORMACJE O OFERCIE I ORGANIZACJI SZKOLENIA

KONTAKT

ZAMÓW SZKOLENIE

Top