Home / Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Adresaci szkolenia:

Zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy tworzący koncepcję, społeczność szkolna, inne placówki oświatowe.

Cele:

Wypracowanie spójnej, uwzględniającej aktualne potrzeby koncepcji pracy SZKOŁY/PLACÓWKI opartej na dyskusji angażującej całą społeczność szkolną/PRACOWNIKÓW.

Cele szczegółowe:

 • Opracowanie i wdrożenie narzędzi oraz procedur służących zbudowaniu koncepcji pracy;
 • Określenie pożądanych kierunków rozwoju;
 • Wypracowanie koncepcji pracy;
 • Opracowanie narzędzi i procedury okresowej analizy i modyfikowania koncepcji pracy;
 • Wypracowanie sposobów informowania o koncepcji pracy liceum oraz wprowadzanych zmianach;
 • Stworzenie podstaw dla spójnego działania osób i organów odpowiedzialnych za realizację koncepcji pracy szkoły.

Program:

 • Analiza stanu obecnego;
 • Misja i wizja;
 • Plan i harmonogram działań;
 • Kierunki i obszary rozwoju;
 • Działania;
 • Budowanie elementów koncepcji.

Metody: aktywizujące, praca zespołowa

INFORMACJE O OFERCIE I ORGANIZACJI SZKOLENIA

KONTAKT

ZAMÓW SZKOLENIE

Top