Home / Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Wypalenie zawodowe to zjawisko, które coraz częściej dotyka pracowników. Wysoki poziom stresu, natłok wykonywanych zadań oraz wysoko postawiona poprzeczka to problemy, z którymi przychodzi mierzyć się pracownikom na co dzień. Szkolenie „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” jest ofertą dla biznesu, która pozwoli Twojej organizacji bliżej zapoznać się z tematyką syndromu wypalenia i przedstawi, jak go zwalczać wśród pracowników. Konsekwencje wypalenia zawodowego stanowią dla Twojej firmy duże zagrożenie, dlatego zacznij mu zapobiegać już dziś.

Jaki jest cel szkolenia?

Szkolenie „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” nauczy pracowników Twojej firmy, jak rozpoznać objawy wypalenia, jak mu zapobiegać i jak z nim walczyć.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest głównie do pracowników, którzy są narażeni na duży stres, ciąży na nich duża odpowiedzialność lub ich pracę cechuje duża powtarzalność wykonywanych czynności. Warto jednak przeprowadzić takie szkolenie wśród wszystkich pracowników firmy. Syndrom wypalenia może dosięgnąć pracownika każdego szczebla organizacji – zarówno gońca, jak i menadżera.

Jakie są korzyści dla organizacji?

Dzięki szkoleniu Twoja organizacja będzie potrafiła rozpoznać i w porę rozwiązać problem wypalenia zawodowego wśród pracowników. Umiejętność ta doprowadzi do optymalizacji pracy Twojego zespołu i pozwoli na jego bardziej wydajną pracę.

Jakie są korzyści dla pracowników?

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami ograniczającymi napięcie podczas pracy. Dzięki temu zwiększy się ich efektywność, a ryzyko wystąpienia syndromu wypalenia zawodowego zostanie zredukowane do minimum. Zastosowanie wiedzy przekazanej podczas szkolenia w codziennej pracy podniesie jej jakość, zmotywuje do aktywnego brania udziału w życiu zawodowym oraz zachęci do podejmowania wyzwań, zamiast unikania trudnych sytuacji.

Czas trwania szkolenia:
2 dni (14 godzin)
Cena szkolenia:
Program szkolenia:
1. Czym jest wypalenie zawodowe?
2. Proces i fazy wypalenia zawodowego.
3. Symptomy wypalenia zawodowego:
- w sferze psychicznej,
-w sferze emocjonalnej,
- w sferze fizycznej,
- w sferze społecznej.
4. Syndrom wypalenia – stopnie wypalenia zawodowego i ich objawy.
5. Przyczyny wypalenia zawodowego.
6. Jak sobie pomóc? Praktyczne wskazówki chroniące przed wypaleniem.
W cenie szkolenia otrzymujesz:
- materiały dydaktyczne,
- salę szkoleniową,
- sprzęt multimedialny,
- catering kawowy,
- certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika.

Top