Home / Studium Umiejętności Trenerskich

Studium Umiejętności Trenerskich

Studium Umiejętności Trenerskich DLA PRZYSZŁYCH TRENERÓW

Roczny kurs przygotowujący do prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych i treningu grupowego oraz stosowania dydaktyki zaangażowanej. W studium pomagamy rozwijać umiejętności interpersonalne, pracy z grupą, przygotowujemy do zawodu trenera i dajemy czas oraz przestrzeń na intensywny rozwój osobisty pod okiem doświadczonych trenerów.

I edycja – jesień 2017 (nabór do końca września 2017r.)

II edycja – jesień 2018 (nabór do końca września 2018r.)

Studium Umiejętności Trenerskich to cykl szkoleniowy adresowany do osób, które:

 • Rozpoczynają swoją karierę trenerską;
 • Prowadzą szkolenia lub koordynują prace zespołów;
 • Pragną rozwijać swoje kompetencje pracy z ludźmi;
 • Nauczycieli zmotywowanych do stosowania dydaktyki zaangażowanej.

Przedmioty realizowane w Studium:

 • trening interpersonalny;
 • Trening komunikacji interapersonalnej;
 • Warsztat dobrego trenera;
 • Struktura prowadzenia warsztatów;
 • Trening pracy z grupą;
 • Trening asertywności;
 • Trening rozwiązywania konfliktów;
 • Trening kreatywność i twórczego myślenia;
 • Wypalenie zawodowe w pracy trenera;
 • Trening radzenia sobie stresem;
 • Trening autoprezentacji i prowadzenia zebrań.

Razem 200 h dydaktycznych warsztatów praktycznych, interaktywnych i psychoedukacyjnych.

12 warsztatów w weekendy

Spotkania raz w miesiącu

1 warsztat = 16 godzin dydaktycznych

Aby zapewnić uczestnikom możliwość rozwijania umiejętności poprzez doświadczanie, warsztaty będą realizowane w oparciu metody pracy grupowej: ćwiczenia, studium przypadku, gry symulacje, drama, psychodrama, praca w grupach, mini wykłady, debaty open space i dyskusje.

Top