Home / Szkolenia dla biznesu

Szkolenia dla biznesu

 

INFORMACJE O OFERCIE I ORGANIZACJI SZKOLENIA

Cechą charakterystyczną organizowanych i prowadzonych przez nas szkoleń jest indywidualne podejście do zleceniodawcy. Dostosowujemy tematykę i charakter szkolenia do rzeczywistej sytuacji firmy/organizacji oraz potrzeb uczestników, które możemy zbadać badaniem jakościowym i ilościowym. Po przeprowadzonych szkoleniach, na życzenie, piszemy raport dla klienta, dotyczący pracy grupy, atmosfery podczas szkolenia, problemów jakie się pojawiły. Raport zawiera również wnioski i propozycje przyszłych działań, a także okazujemy wyniki ewaluacji ankiety poszkoleniowej. Zgodnie z potrzebami zleceniodawcy, jesteśmy także otwarci na przygotowanie pre-testów i post –testów sprawdzania wiedzy uczestników szkolenia. Każdorazowo dla zleceniodawcy przygotowujemy także check-listę organizacji szkolenia.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA PRZEDSTAWIMY PO UZGODNIENIU CELÓW SZKOLENIA I POTRZEB ZLECENIODAWCY LUB UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

ORGANIZACJA SZKOLENIA

1. Czas trwania

Szkolenia i warsztaty mają różny czas trwania zależnie od potrzeb uczestników. Programy i czas zajęć są indywidualnie dobierane w zależności od planów zleceniodawcy i potrzeb osób uczestniczących.

2. Termin szkolenia

Termin warsztatów jest do uzgodnienia. Proponujemy terminy weekendowe, w tygodniu podczas pracy, po pracy, jednak nie później niż dwa tygodnie przed planowaną realizacją.

3. Uczestnicy

Szkolenie może odbywać się w kilku grupach w tym samym czasie. W zależności od preferencji zleceniodawcy i rodzaju szkolenia w jednej grupie może być od kilku do kilkudziesięciu osób.

4. Miejsce szkolenia

Do Państwa dyspozycji oddajemy profesjonalną bazę dydaktyczną, w tym m.in. pracownie kosmetyczną i chemiczną, która doskonale nadaje się do prowadzenia kursów czy pokazów. Sale wykładowe wyposażone są w sprzęt audio-wideo, laptopy, projektory multimedialne, drukarkę, skaner. Istnieje możliwość organizacji przerw kawowych oraz typowego cateringu w postaci ciepłego posiłku. Dodatkowo wszystkie sale mają dostęp do sieci Wi-Fi.

5. Materiały szkoleniowe

Każdy z uczestników otrzyma komplet przygotowanych, praktycznie zorientowanych materiałów dotyczących tematyki poruszanej w czasie szkolenia.

6. Certyfikaty i zaświadczenia

Na życzenie zleceniodawcy przygotowywane są certyfikaty ukończenia szkolenia.

ZAMÓW SZKOLENIE

Top