Home / Blog / Szkolenia dla nauczycieli – dlaczego warto z nich korzystać?

Szkolenia dla nauczycieli – dlaczego warto z nich korzystać?

Zawód nauczyciela to nie tylko praca, ale także postawa społeczna, którą reprezentuje osoba na tym stanowisku. Od nauczycieli wymaga się ciągłego podnoszenia kwalifikacji, dzięki czemu zawód ten wciąż cieszy się dużym poszanowaniem społecznym. Szkolenia dla nauczycieli dotyczą bardzo różnych zagadnień związanych nie tylko z wiedzą merytoryczną przekazywaną uczniom, ale również z wychowaniem i rozwojem osobistym.

szkolenia dla nauczycieli w Bolesławcu

Kariera nauczyciela a kształcenie się

Szkolenia dla nauczycieli to inwestycja w rozwój osobisty, a to zawsze się ceni. Przebieg  szkoleń dla nauczycieli ma najczęściej charakter indywidualny i dostosowany do realnych potrzeb. Takie rozwiązanie jest dużym udogodnieniem dla uczestników. Poza tym na życzenie zleceniodawcy  przygotowywane są pre- i post-testy, które w łatwy sposób ukazują, co wyniosło się ze szkolenia dla nauczycieli.

Uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli pozwala na przeanalizowanie własnych sposobów kształcenia, a także podnosi umiejętności interpersonalne, które są niezbędne w pracy z uczniami. Charakter społeczeństwa ulega nieustannym zmianom, w związku z czym proces nauczania musi być stale poddawany dyskusji i ewolucji. Szkolenia dla nauczycieli to doskonała okazja na to, by poruszyć i przeanalizować kwestie rozwoju umiejętności zawodowych.

Szeroki zakres szkoleń dla nauczycieli

Tematów, które warto poruszyć w kontekście nauczania, jest bez wątpienia pod dostatkiem. Dlatego szkolenia dla nauczycieli są starannie przygotowywane specjalnie na potrzeby danej organizacji. Rzeczywista sytuacja każdej placówki oświaty jest zazwyczaj nieco inna i zależy od wielu czynników społecznych, kulturowych i ekonomicznych danego regionu. To powoduje, że nauczyciele muszą mierzyć się z określonymi wyzwaniami i problemami. Tematy szkoleń dla nauczycieli wychodzą naprzeciw trudnym aspektom tego zawodu i proponują gotowe rozwiązania.

Asertywność jest niezbędna w wyrażaniu własnego zdania i komunikowaniu się z innymi ludźmi, dlatego warto wziąć udział w szkoleniu „Asertywność w pracy nauczyciela”. Inne tematy szkoleń, związane z rozwojem osobistym, to „Wolni od stresu” oraz „Warsztat choreoterapii i pracy z ciałem”, które służą wzmocnieniu kondycji psychicznej i fizycznej. Wytrzymałość emocjonalna ma ogromny wpływ na osiągnięcie sukcesu. Praca z własnymi emocjami i modelem zachowań jest w zawodzie nauczyciela bardzo ważna. Są też dostępne szkolenia dla nauczycieli, które koncentrują się na samym procesie szkolenia i wychowania w szkole, np. „Strategia pracy z klasą” oraz „Koncepcja pracy”. Dla nauczycieli z dużym stażem pracy poleca się natomiast szkolenie „Wypalenie zawodowe”, które może pomóc w poprawie efektywności nauczania i w odzyskaniu satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Samokształcenie się jako droga zawodowa nauczyciela

Kariera zawodowa nauczyciela wymaga ciągłego zaangażowania w rozwój osobisty i społeczny. To najlepszy sposób, aby przekazywana przez niego wiedza była łatwa do przyswojenia przez uczniów. Komunikacja interpersonalna i kondycja psychiczna nauczyciela to obszary, które szczególnie warto rozwijać podczas pracy w tym zawodzie. Szkolenia dla nauczycieli są tak przygotowane, by  poruszały zarówno kwestie rozwoju osobistego, jak i samego procesu kształcenia. Będąc  nauczycielem, z całą pewnością warto wziąć w nich udział i podnieść poziom swoich kompetencji.

Dowiedz się więcej na temat szkoleń dla nauczycieli.

Top