Home / Trening umiejętności społecznych i osobistych

Trening umiejętności społecznych i osobistych

Trening umiejętności społecznych i osobistych

Trening ten to cykl kilkudniowych i kilkugodzinnych warsztatów psychoedukacyjnych obejmujących:

  • Współpraca  w zespole;
  • Komunikację, umiejętności interpersonalne w tym: , asertywność, rozwiązywanie konfliktów, otrzymywanie wsparcia grupowego;
  • Zarządzanie czasem;
  • Zarządzanie stresem, świadomość siebie i ciała;
  • Zarządzanie emocjami, inteligencja emocjonalna.

Trening pomaga przekraczać bariery, poszerzać świadomość siebie i ciała, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, zwiększyć/poprawić jakość kontaktów międzyludzkich. Trening przeznaczony jest dla osób zainteresowanych własnym rozwojem osobistym i kształtowaniem umiejętności społecznych przydatnych w ulepszaniu jakości życia zawodowego i osobistego, rozumienia siebie i innych.

Podczas treningu wykorzystywana jest dydaktyka zaangażowaną opierającą się o różne metody aktywizujące, uruchamiające zmysły, emocje i ciało. Proponuję zadania oparte na nauce przez doświadczanie.

INFORMACJE O OFERCIE I ORGANIZACJI SZKOLENIA

KONTAKT

ZAMÓW SZKOLENIE

Top