Home / Trening umiejętności społecznych i osobistych

Trening umiejętności społecznych i osobistych

Funkcjonowanie w społeczeństwie jest jedną z podstawowych funkcji, jaką pełnimy zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Poprawne relacje międzyludzkie są kluczem do poprawnego funkcjonowania organizacji. “Trening umiejętności społecznych i osobistych” jest ofertą dla biznesu obejmującą cykl warsztatów psychoedukacyjnych, które mają na celu poprawne funkcjonowanie pracowników w środowisku pracy. Trening pomoże pracownikom Twojej firmy przekroczyć bariery, poszerzyć świadomość siebie, podnieść poczucie własnej wartości oraz poprawić jakość kontaktów międzyludzkich. To ludzie tworzą Twoją organizację, dlatego warto zacząć w nich inwestować już dzisiaj.

Jaki jest cel szkolenia?

“Trening umiejętności społecznych i osobistych” ma na celu szlifowanie przez pracowników Twojej firmy swoich umiejętności interpersonalnych, asertywności oraz poprawnych relacji międzyludzkich.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników organizacji, którzy są zainteresowani własnym rozwojem osobistym i kształtowaniem umiejętności społecznych przydatnych w ulepszaniu jakości życia zawodowego i osobistego. Warto, aby każdy pracownik wykształcił u siebie poprawne postawy społeczne oraz nauczył się efektywnego zarządzania pracą, czasem oraz stresem.

Jakie są korzyści dla Twojej firmy?

Dzięki treningowi Twoja organizacja będzie wyposażona w świadomy i dobrze zorganizowany zespół pracowników, którzy poprzez swoje zaangażowanie będą w stanie rozwiązać każdy problem. Praca w Twojej firmie stanie się bardziej efektywna i skupiona na wzajemnym wsparciu.

Jakie są korzyści dla pracowników Twojej firmy?

Uczestnicy treningu dowiedzą się w jaki sposób rozwiązywać konflikty, zarządzać czasem, stresem i emocjami. Zastosowanie umiejętności zdobytych podczas szkolenia w codziennej pracy zawodowej podniesie świadomość pracy oraz podniesie jej efektywność.

Czas trwania szkolenia:
2 dni (14 godzin)
Cena szkolenia:
Program szkolenia:
1. Jak prawidłowo współpracować ze współpracownikami?
2. Jak zbudować zespół?
3. Ćwiczenie poprawnego komunikowania się.
4. Trening umiejętności interpersonalnych takich jak:
- asertywność,
- rozwiązywanie konfliktów,
- dawanie i otrzymywanie wsparcia grupowego.
5. Zarządzanie czasem,.
6. Zarządzanie stresem.
7. Zarządzanie emocjami.
8. Budowanie świadomości siebie i ciała.
W cenie szkolenia otrzymujesz:
- materiały dydaktyczne,
- salę szkoleniową,
- sprzęt multimedialny,
- catering kawowy,
- certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika.

Top