Home / Warsztat choreoterapii i pracy z ciałem

Warsztat choreoterapii i pracy z ciałem

Warsztat choreoterapii i pracy z ciałem

Zajęcia są zaproszeniem do pogłębienia świadomości swojego ciała, otwarcia się na różne jakości ruchu stymulujące przepływ energii i witalności w ciele, a także niwelujące napięcia i stres.

W trakcie warsztatu, poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia i techniki, będzie można „zajrzeć” w głąb swo­jego ciała, nawiązać z nim bliższy kontakt, zbadać jak wpływają na nie myśli i emocje, przyjrzeć się blo­kadom przepływu energii oraz poznać sposoby usuwania napięć mięśniowych. Będzie to również okazja do roz­poznania własnych schematów ruchowych, poprzez które kontaktujemy się ze światem zewnętrznym oraz przywrócenia w sobie kreatywnej energii pozwalającej na odnalezienie wiary we własne siły i moż­li­wości.

Warsztat będzie okazją do doświadczenia różnych sposobów przywracania równowagi psychofizycznej na­ruszonej przez chorobę, stres, zmęczenie, sytuację życiową, itp. Na zajęciach będą wykorzystywane tech­niki relaksacyjne i oddechowe, wizualizacja, choreoterapia, improwizacja ruchowa, techniki twórczej eks­presji oraz elementy masażu.

Cele warsztatu i zakres tematyczny:

  • Budowanie relacji ze sobą poprzez pracę z własnym ciałem;
  • Nawiązywanie kontaktu z drugim człowiekiem, otwarcie się na wyrażanie własnej unikalnej oso­bowości;
  • Rozpoznawanie własnych sposobów ruchu, poprzez które nawiązujemy kontakt ze światem zew­nętrznym;
  • Doświadczanie wpływu ruchu na zmianę emocji i myśli;
  • Kontakt ze sobą jako podstawa radzenia sobie z trudnymi emocjami;
  • Spokój i siła w tańcu – poszukiwanie dostępu do własnych zasobów;
  • Wzmacnianie odwagi i samodzielności w inicjowaniu i kształtowaniu ruchu oraz przekładanie tych ja­kości na wzorce wykorzystywane w codziennym życiu;
  • Podejmowanie tematów psychologicznych poprzez taniec i ruch (praca nad budowaniem i doświa­d­czaniem granic swojego ciała, troszczenie się o siebie, kontaktowanie się ze swoją siłą i wew­nęt­rzną motywacją do działania);
  • Dbanie o ciało: relaks, oddech, elementy masażu.

INFORMACJE O OFERCIE I ORGANIZACJI SZKOLENIA

KONTAKT

ZAMÓW SZKOLENIE

Top