Home / Wolni od stresu

Wolni od stresu

Wolni od stresu

Warsztaty relaksacyjno – rozwojowe z elementami ruchu rozwojowego i treningu oddechowego.

Adresaci szkolenia:

Zainteresowani nauczyciele.

 Cele:

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie:

  • Wiedzy o stresie;
  • Strategii radzenia sobie ze stresem;
  • Wzmocnienia kondycji psychofizycznej.

Program:

Wpływ stresu na pracę nauczyciela w obszarze myśli, emocji i zachowania. Obciążenia organizacyjne, fizyczne, społeczne i psychiczne.

Strategie radzenia sobie ze stresem:

  • Metody relaksacyjne;
  • Relaks progresywny;
  • Trening autogenny;
  • Relaksacyjne ćwiczenia oddechowe;
  • Wizualizacja.

Metody:  

Aktywizujące.

INFORMACJE O OFERCIE I ORGANIZACJI SZKOLENIA

KONTAKT

ZAMÓW SZKOLENIE

Top