Home / Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe

Adresaci szkolenia:

Zainteresowani nauczyciele.

Cele:

Nabycie wiedzy i umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Program:

 • Definicja, proces i fazy wypalenia zawodowego;
 • Symptomy wypalenia zawodowego;
 • W sferze psychicznej;
 • Wsferze emocjonalnej;
 • W sferze fizycznej;
 • W sferze społecznej;
 • Wyczerpanie emocjonalne;
 • Depersonalizacja;
 • Brak lub zaniżona satysfakcja z wykonywania zawodu (poczucie niespełnienia);
 • Syndrom wypalenia;
 • Stopnie wypalenia zawodowego i ich objawy;
 • Przyczyny wypalenia zawodowego;
 • Jak sobie pomóc? praktyczne porady chroniące przed wypaleniem.

Metody:

Aktywizujące.

INFORMACJE O OFERCIE I ORGANIZACJI SZKOLENIA

KONTAKT

ZAMÓW SZKOLENIE

Top