Home / Zarządzanie czasem i wyznaczanie sobie celów

Zarządzanie czasem i wyznaczanie sobie celów

Poprawne zarządzanie czasem pracy jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących jakość naszej pracy. Najefektywniej pracujące zespoły to takie, w których każdy zna zakres swoich obowiązków i potrafi w odpowiedniej kolejności je wykonać. Szkolenie “Zarządzanie czasem i wyznaczanie celów” jest ofertą dla biznesu, która pozwoli Twojej organizacji na posiadanie samodzielnego, zmotywowanego i doskonale radzącego sobie z zadaniami zespołu. Brak dobrego zorganizowania wśród pracowników zawsze prowadzi do strat w przedsiębiorstwie, dlatego warto zacząć zwiększać ich kompetencje już dziś.

Jaki jest cel szkolenia?

Szkolenie “Zarządzanie czasem i wyznaczanie celów” nauczy pracowników Twojej firmy poprawnego planowania zadań w czasie pracy, co pozwala na zwiększenie efektywności prowadzonych działań i przyczynia się do wzrostu wydajności pracy.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników firmy. Skutecznie zarządzać własnym czasem powinien każdy z nich, niezależnie od zajmowanego stanowiska, ponieważ tylko taki styl pracy prowadzi do najwyższej wydajności. Warto przeprowadzić to szkolenie szczególnie wśród osób, które zmagają się z wykonywaniem wielu zadań naraz oraz takich, które mają problem z organizacją własnej pracy.

Jakie są korzyści dla Twojej firmy?

Dzięki nabyciu przez pracowników umiejętności skutecznego planowania zadań w czasie, Twoja firma będzie mogła zmniejszyć nakłady związane z kierowaniem i kontrolą. Każdy pracownik potrafiący wyznaczać sobie cele, do których skutecznie dąży, staje się bardziej samodzielny. Szkolenie pozwoli również uczestnikom na właściwe ustalanie ważności powierzonych zadań. To wszystko wpływa na zwiększenie efektywności pracy i zysków przedsiębiorstwa.

Jakie są korzyści dla pracowników Twojej firmy?

Uczestnicy szkolenia nauczą się wyznaczać priorytetowość zadań. Poznane przez nich reguły skutecznego planowania pozwolą na rozłożenie pracy w czasie, co znacząco wpłynie na realizację zadań. Dzięki dobrej organizacji własnej pracy pracownicy staną się bardziej samodzielni na swoich stanowiskach pracy, a stres związany z parciem na wykonanie zadania ulegnie zmniejszeniu bądź całkowitemu wyeliminowaniu.

Czas trwania szkolenia:
2 dni (14 godzin)
Cena szkolenia:
Program szkolenia:
1. Diagnoza podstawowych barier w zarządzaniu czasem.
2. Identyfikacja “złodziei czasu”.
3. Zasada Pareta.
4. Zasady formułowania i wyznaczania celów.
5. Techniki planowania czasu i osiągania celu - metoda małych kroków.
6. Organizacja dnia.
7. Matryca zarządzania czasem.
8. Asertywność w zarządzaniu czasem.
9. Skuteczne delegowanie zadań jako narzędzie zarządzania czasem.
W cenie szkolenia otrzymujesz:
- materiały dydaktyczne,
- salę szkoleniową,
- sprzęt multimedialny,
- catering kawowy,
- certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika.

Top