Home / Zarządzanie czasem i wyznaczanie sobie celów

Zarządzanie czasem i wyznaczanie sobie celów

Zarządzanie czasem i wyznaczanie sobie celów

PROGRAM SZKOLENIA

 • Diagnoza podstawowych barier w zarządzaniu czasem;
 • Identyfikacja „złodziei” czasu;
 • Zasada Pareto;
 • Zasady formułowanie celów;
 • Techniki planowana czasu i osiągania celu – metoda małych kroków;
 • Organizacja dnia;
 • Matryca zarządzania czasem;
 • Asertywność w zarządzaniu czasem;
 • Skuteczne delegowanie zadań jako narzędzie zarządzania czasem.

Czego nauczysz się na szkoleniu ?

 • Dowiesz się w jaki sposób odróżnić, to co najważniejsze od tego co ważne;
 • Poznasz jakie są reguły skutecznego planowania;
 • Jak efektywnie wyznaczać cele;
 • Dowiesz się co zrobić aby odciążyć się, przekazując zadania innym;
 • Poznasz swoich „złodziei czasu”.

Jak skorzysta na tym Twoja organizacja ?

Nabędziesz  wiedzę i umiejętności do zarządzania sobą w czasie.

OPIS ZAJĘĆ

Praca na zajęciach odbywa się metodą warsztatową tj. nauki przez doświadczanie gdzie aktywność trenera jest ograniczona do minimum poprzez koordynowanie i podsumowywanie efektów i przekazywanie teorii w postaci mini wykładów. Jest to metoda najbardziej zbliżona do naturalnego sposobu uczenia się, gdzie podstawą do nabywania nowych umiejętności jest wykonanie zadania.

INFORMACJE O OFERCIE I ORGANIZACJI SZKOLENIA

KONTAKT

ZAMÓW SZKOLENIE

Top