Home / Zarządzanie stresem

Zarządzanie stresem

Stres może dosięgnąć każdego człowieka. Natłok pracy, problemy w zespole czy wysokie wymagania to problemy, z którymi przychodzi mierzyć się każdemu pracownikowi na co dzień. Szkolenie „Zarządzanie stresem” jest ofertą dla biznesu, która pozwoli Twojej organizacji bliżej zapoznać się z tematyką stresu i pokaże, jak nim zarządzać. Konsekwencje występowania stresu wśród pracowników mogą stanowić duże zagrożenia dla poprawnego funkcjonowania firmy, dlatego warto wiedzieć, jak zarządzać ludźmi, aby ograniczyć jego występowanie do minimum.

Jaki jest cel szkolenia?

Szkolenie „Zarządzanie  stresem” nauczy pracowników Twojej firmy, w jaki sposób prawidłowo zarządzać stresem, jak sobie z nim radzić oraz jak go kontrolować.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników, którzy obejmują stanowiska kierownicze w firmie. Warto jednak przeprowadzić takie szkolenie wśród wszystkich pracowników firmy. Stres może dosięgnąć każdego i warto wiedzieć, jak sobie z nim radzić tak, aby nie wpływał na jakość naszego życia zarówno zawodowego, jak i prywatnego.

Jakie są korzyści dla organizacji?

Dzięki szkoleniu Twoja firma będzie mogła lepiej wykorzystać potencjał lidera, który nie będzie blokowany przez emocje wynikające ze stresu. Wprowadzenie umiejętnego zarządzania stresem w firmie spowoduje również zwiększenie efektywności zespołu i zoptymalizuje jego działania.  

Jakie są korzyści dla pracowników?

Uczestnicy szkolenia poszerzą swoją wiedzę z zakresu przyczyn, objawów i skutków stresu, dzięki czemu będą umieć samodzielnie rozpoznawać i eliminować czynniki stresogenne. Zapoznają się również z metodami pozwalającymi na rozładowanie stresu, co wpłynie na polepszenie jakości ich życia i pracy.

Czas trwania szkolenia:
2 dni (14 godzin)
Cena szkolenia:
Program szkolenia:
1. Czym jest stres?
2. Wpływ stresu na efektywność zawodową.
3. Przyczyny oraz skutki nadmiernego stresu.
4. Rozpoznawanie objawów stresu.
5. Autotesty sytuacji stresowych i poziomu stresu.
6. Poprawna reakcja na krytykę.
7. Bezstresowa komunikacja.
8. Sposoby zapobiegania stresowi.
9. Techniki relaksacyjne i antystresowe – mądry plan na stres.
10. Elementy asertywności.
W cenie szkolenia otrzymujesz:
- materiały dydaktyczne,
- salę szkoleniową,
- sprzęt multimedialny,
- catering kawowy,
- certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika.

 

Top