Home / Zarządzanie kryzysem i zmianą w organizacji

Zarządzanie kryzysem i zmianą w organizacji

Każda organizacja musi dokonywać zmian w zakresie lub sposobie swojego funkcjonowania. Zmiany te mogą być spowodowane kryzysem lub przemianami gospodarczymi, prawnymi czy organizacyjnymi. Jak ich dokonać w prawidłowy sposób nie zagrażający dalszemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa? Szkolenie „Zarządzanie kryzysem i zmianą w organizacji” jest ofertą dla biznesu, która pozwoli stawić czoło wyzwaniom związanym z zarządzaniem zmianami spowodowanymi sytuacjami kryzysowymi w firmie, oddziale bądź zespole. Każda kryzys jest zagrożeniem dla Twojej organizacji, dlatego naucz się skutecznie nim zarządzać już dziś.

Jaki jest cel szkolenia?

Szkolenie „Zarządzanie kryzysem i zmianą w organizacji” pozwoli rozwinąć Twoim pracownikom umiejętności w zakresie rozpoznawania kryzysu, zarządzania oraz wdrażania zmian w organizacji.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest głównie do dyrektorów, menedżerów, kierowników lub osób obejmujących stanowisko związane z zarządzaniem kryzysowym.

Jakie są korzyści dla Twojej firmy?

Dzięki szkoleniu Twoja firma będzie przygotowana do koordynowania działań i zarządzania zespołem w sytuacjach kryzysowych, które wymagają wprowadzenia zmian.

Jakie są korzyści dla pracowników Twojej firmy?

Dzięki poznaniu zasad zarządzania kryzysem i zmianą w organizacji, pracownicy będą w stanie poprawnie zareagować na zmiany, które czekają Twoją organizację. Szkolenie przygotuje ich do sytuacji kryzysowej nie tylko merytorycznie, ale i psychicznie, dzięki czemu ich komfort pracy wzrośnie.

Czas trwania szkolenia:
2 dni (14 godzin)
Cena szkolenia:
Program szkolenia:
1. Kryzys – szansa czy zagrożenie ?
2. Budowanie strategii wyjścia z kryzysu – stawianie celów i planowanie działań naprawczych.
3. Etapy wprowadzania zmian w organizacji.
4. Typy pracowników i ich reakcje w obliczu zmiany.
5. Rola komunikacji w sytuacji kryzysowej i w procesie zmian.
6. Szanse i zagrożenia we wprowadzaniu zmian – analiza SWOT, analiza pola sił.
7. Rola lidera w procesie zmian.
8. Złote zasady wprowadzania zmian.
W cenie szkolenia otrzymujesz:
- materiały dydaktyczne,
- salę szkoleniową,
- sprzęt multimedialny,
- catering kawowy,
- certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika.

Top