Home / Zarządzanie kryzysem i zmianą w organizacji

Zarządzanie kryzysem i zmianą w organizacji

Zarządzanie kryzysem i zmianą w organizacji

PROGRAM SZKOLENIA

 • Kryzys – szansa czy zagrożenie ?
 • Budowanie strategii wyjścia z kryzysu – stawienie celów i planowanie działań naprawczych;
 • Etapy wprowadzania zmian w organizacji;
 • Typy pracowników i ich reakcje w obliczu zmiany;
 • Rola komunikacji w sytuacji kryzysowej i w procesie zmian;
 • Szanse i zagrożenia w wprowadzaniu zmian – analiza SWOT, analiza pola sił;
 • Rola lidera w procesie zmian;
 • Złote zasady wprowadzania zmian.

Czego nauczysz się na szkoleniu ?

 • Poznasz proces wprowadzania zmian;
 • Dowiesz się jakie znaczenie ma kryzys w organizacji;
 • Nabędziesz umiejętności komunikowania się podczas kryzysu;
 • Dowiesz się jaka jest rola lidera w procesie zmian;
 • Nabędziesz umiejętności strategicznego planowania.

Jak skorzysta na tym Twoja organizacja

Będziesz przygotowany do koordynowania działaniami i zespołem w sytuacjach kryzysowych i wymagających wprowadzania zmiany w organizacji.

Wykorzystywana metody: Ćwiczenia i zadania grupowe, praca indywidualna, testy, mini wykłady, gry symulacyjne

INFORMACJE O OFERCIE I ORGANIZACJI SZKOLENIA

KONTAKT

ZAMÓW SZKOLENIE

Top